[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Easy 47700

Beskrivning

Som epoxigrundfärg eller mellanfärg i kvalificerade system för ytor som doppas ner vid drift och för ytor som inte doppas ner men som utsätts för slitage ock korrossion, t.ex. lastrum, fartygsskrov, däck och stålkonstruktioner och då låg VOC, snabb härdning och hög filmtjocklek krävs. Hempadur Easy 47700 kan appliceras året runt i temperaturer ner till -10°C / 14°F då snabb övermålning och hantering krävs.

Användningsområde

Utmärkt korrosionsskydd och mycket goda mekaniska egenskaper. Kort torktid. Härdar ner till -10°C / 14°F.

Segment

Industri, Sjöfart