[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 35560

Beskrivning

Hempadur 35560 är en tvåkomponent, lösningsmedelfri polyaminaddukt härdad epoxifärg av tjockfilmstyp, som härdar till en beläggning med god resistens mot färskvatten.

Användningsområde

Som beläggning i dricksvattentankar och rör.

Segment

Industri, Sjöfart