[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR 35760

Beskrivning

HEMPADUR 35760 är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri, fenol epoxi (novolac) färg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark tankbeläggning med mycket hög korrosionsbeständighet och utmärkt resistens mot kemikalier.

Användningsområde

Som invändig beläggning i nya och gamla lagringstankar för olja, bensin, biobränslen och flertal olika kemikalier.

Segment

Industri