[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR 47140

Beskrivning

HEMPADUR 47140 är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg av tjockfilmstyp, som kombinerar en relativ hög torrhalt med en kort torktid. VOC kompatibel.

Användningsområde

Som grundfärg i mild till måttlig korrosiv miljö.

Som mellanstryk eller täckfärg i epoxisystem i måttlig till mycket korrosiv miljö.

Som täckfärg där epoxifärgers kosmetiska utseende utomhus är acceptabelt.

Kan användas direkt på uthärdat zinksilikat (GALVOSIL produkter) eller sprutmetalliserade ytor för att minimera uppkomsten av blåsor/bubblor, "popping".

Segment

Industri