[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 47182

Beskrivning

Hempadur TIE 47182 är en modifierad tvåkomponent polyamidaddukthärdad epoxifärg.

Användningsområde

För områden ovan och i vatten som "tiecoat" mellan epoxifärg och fysikaliskt torkande färg. Vid användning i vatten kan produkten ersätta ett grundfärgsskikt och samtidigt utgöra "tiecoat" för antifouling-färg. Kan även utnyttjas som "sealer" för gammal antifouling-färg.

Segment

Sjöfart