[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 85671

Beskrivning

Hempadur 85671 är en tvåkomponent, aminaddukt härdad fenol epoxi (novolac) beläggning, med mycket god vidhäftning. Mycket god resistens mot hög temperatur, vatten och kemikalier.

Användningsområde

Som invändig beläggning i tankar och rör för hett vatten, saltvatten, råolja osv. Som beläggning i dricksvattentankar. Som grundfärg i specificerade målningssystem.

Segment

Sjöfart