[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur EM 35740

Beskrivning

Hempadur EM 35740 är en tvåkomponent grundfärg med mycket hög torrhalt och lågt VOC-tal. Den har goda grundfärgsegenskaper och är lämpad för påföring i fuktiga miljöer på stål där blästring inte är möjlig. Målade områden, såsom ballast tankar, kan efter kort tid vattenfyllas och åter tas i bruk.

Användningsområde

Avsedd för mindre områden som är svårtillgängliga där klimatkontroll och förbehandling innebär svårigheter. Speciellt rekommenderad för mindre reparationsmålning ombord i vattenballast tankar. Hempadur EM 35740 kan utnyttjas på något fuktig yta och vid 100% relativ fuktighet. Huvudsakligen avsedd för påföring med pensel.

Segment

Sjöfart