[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Quattro XO 17760

Beskrivning

Hempadur Quattro XO 17760 är en tvåkomponent, slitstark, ren universell epoxigrundfärg med goda rostskyddsegenskaper. Denna produkt är tillgänglig i olika versioner med olika nivåer av aluminium och fiberpigmentering, så man kan skräddarsy optimerade prestationsegenskaper för olika hårda driftsförhållanden.

Användningsområde

Som universell, ren epoxigrundfärg i kvalificerade system för atmosfärisk exponering och i havsvatten, inklusive vattenballasttankar som skall beläggas enligt IMO-PSPC krav, definierade i (Resolution MSC.215(82). Hempadur Quattro XO 17760 kan appliceras året runt i temperaturer ner till -10 °C och då snabb övermålning och hantering krävs.

Segment

Sjöfart