[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Uniq 47741

Beskrivning

Hempadur Uniq 47741 är en tvåkomponent, polyamid/amin härdad ren epoxigrundfärg av tjockfilmstyp. Resistent mot slitage och har goda antikorrosiva egenskaper.

Användningsområde

Som generell grundfärg i kvalificerade målningssystem för atmosfärisk exponering eller nedsänkning i havsvatten. Möjliggör en reducering av olika grundfärger vid nybyggen. Hempadur Uniq 47741 används i varma klimat, över 10°C. Röda eller gråa aluminium kulören (59690 eller 19690) kan fördelaktigt användas som första skikt.

Segment

Industri, Sjöfart