[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempaguard X7 89900

Beskrivning

Hempaguard X7 är en avancerad beväxningshindrande beläggning baserad på Actiguard® teknologi, denna utnyttjar avancerad hydrogel silikon och en effektiv beväxningshindrande biocid. Denna kombination förstärker och förlänger livslängden av beväxningsskyddet. Hempaguard X7 erbjuder genom detta en hög potential för bränslebesparing och är även lämplig för fartyg med mycket långa service intervall (upp till 90 månader) och/eller mycket långa perioder av stillaliggande (upp till 120 dagar). Hempaguard X7 är en avancerad beväxningshindrande beläggning med hög volymtorrhalt.

Användningsområde

För alla fartyg utan krav på driftshastighet. Produkten lämpar sig även för fartyg som seglar långsamt eller mycket långsamt (ultraslow steaming) samt för stillaliggande produktionsanläggningar (FPSO).

Segment

Sjöfart