[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempatex Enamel 56360

Beskrivning

Hempatex Enamel 56360 är en fysikaliskt torkande täckfärg baserad på akrylharts utan klortillsatser för optimering av glans- och kulörbeständighet. Resistent mot saltvatten, stänk av alifatiska kolväten samt animaliska och vegetabiliska oljor.

Användningsområde

Som in- och utvändig täckfärg i Hempatex-system i måttlig till mycket korrosiv miljö.

Segment

Industri, Sjöfart