[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPATHANE FAST DRY 55750

Beskrivning

HEMPATHANE FAST DRY 55750 är en tvåkomponent polyuretanfärg.
Härdar med alifatiska isocyanater. God glans- och kulörstabilitet. Innehåller zinkfosfat.

Användningsområde

Som enskiktsfärg av tjockfilmstyp, med låg VOC-halt, för skyddande av stålkonstruktioner i måttligt korrosiv miljö.
Kan användas som grund-, mellan- eller täckfärg i systemet.

Segment

Industri