[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Anti-Slint 67500

Beskrivning

Hempel's Anti-Slint 67500 är flamtorkad kvartssand med en medel partikelstorlek på cirka 0,5 mm.

Användningsområde

För att erhålla halkskydd på däck och andra ytor där halkfri yta önskas.

Segment

Industri, Sjöfart