[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Antifouling Globic NCT 8190M

Beskrivning

Hempel's Antifouling Globic NCT 8190M är en självpolerande och själv-ytutjämnande antifouling-färg, med hög torrhalt. Den är baserad på akrylbindemedel med nanokapsel teknologi. Den självpolerande egenskapen kontrolleras genom havsvattnets interaktion med nanokapslarnas skal/kärnstruktur. Produkten erbjuder unik mekanisk styrka genom förstärkning med oorganiska fibrer.
Ett kraftfullt innehåll av bioaktiva ämnen och den självpolerande egenskapen gör produkten lämplig för beväxningsskydd i upp till 5 år på fartyg som seglar i kustfart med risk för kraftig beväxning.
Denna produkt innehåller inte organiska tennföreningar som biocider och är i överensstämmelse med ”International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships” som godkändes av IMO i Oktober 2001 (IMO dokument AFS/CONF/26).

Användningsområde

Som beväxningshindrande färg för botten och bälte på fartyg i kustfart med låg till medelhög fart och aktivitet samt korta hamnuppehåll. Aluminiumskrov: se Anmärkningar på nästa sida.

Segment

Sjöfart