[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Hi-Vee 56540

Beskrivning

Hempel's Hi-Vee 56540 är en icke täckande, men starkt dagsljusreflekterande akrylfärg, med fluorescerande pigment, som ger ett starkt kulörintryck och en hög synlighet (Hi-Vee). Hempel's Hi-Vee 56540 har ingen effekt i mörker och bör övermålas med Hempel's Hi-Vee Lacquer 06520 för att förbättra de dagsljusreflekterande egenskaperna.

Användningsområde

På livräddningsutrustning och som varningsmarkering på utskjutande och rörliga objekt.

Segment

Sjöfart