[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Shopprimer ZS 15890

Beskrivning

Hempel's Shopprimer ZS 15890 är en tvåkomponent, lösningsmedelburen zink etylsilikat shopprimer, som är konstruerad för automatisk sprutapplicering. Speciellt lämplig där goda svetsnings- (MIG/MAG) och gasskärningsegenskaper är viktiga.

Användningsområde

Som kort och medellångt skydd på blästrade stålskivor och andra stålkonstruktioner under lagring, tillverkning och byggnation.

Segment

Industri, Sjöfart