[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Silvium 51570

Beskrivning

Hempel's Silvium 51570 är en oljelackbaserad, aluminiumpigmenterad färg med god ljusreflektion.

Användningsområde

Som in- och utvändig täckfärg på stål och trä i mild till måttlig korrosiv miljö, där en aluminiumfärgad yta och/eller ljusreflekterande yta önskas. Som värmebeständig färg upp till 200°C.

Segment

Sjöfart